Het is de laatste tijd vaak in het nieuws, de oplopende energieprijzen. Het is misschien wel het meest besproken en uitgelichte onderwerp van dit moment. Binnen heel Europa stijgen de energieprijzen de pan uit. Momenteel is de Europese Commissie bezig met het bedenken en treffen van maatregelen die deze prijsstijgingen tegen zouden moeten houden. 

Vooral kleine energieleveranciers hebben het moeilijk door de prijsstijgingen van energie. Dit komt doordat deze energieleveranciers zelf geen bronnen hebben waar ze energie en gas produceren. Deze kleine leveranciers kopen gas en energie op van bedrijven die wel in bezit zijn van energiebronnen hierdoor zijn ze genoodzaakt een hogere inkoopprijs te betalen om zo hun klanten te voorzien van energie en gas. 

Ontstaan probleem 

De reden van deze grote prijsstijgingen hebben alles te maken met vraag en aanbod. Momenteel is de vraag voor gas en energie groter dan het aanbod. Wanneer het aanbod niet groot genoeg is voor de vraag kunnen de aanbieders van gas en energie de prijs omhoog gooien omdat er hoe dan ook toch wel genoeg vraag zal blijven naar deze middelen. De vraag naar gas is toegenomen door onder andere de opleving van de economie, een andere reden voor de toenemende vraag is de nood op een gasvoorraad aan te leggen voor de aankomende winter.  

Maatregelen treffen 

Binnen de Europese Commissie worden er momenteel enkele maatregelen opgesteld. Deze maatregelen zouden moeten voorkomen dat de grasprijzen nog verder zullen gaan stijgen, daarnaast wordt er gedacht hoe dit te voorkomen in de toekomst. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan het aanleggen van een grotere gasvoorraad binnen Europa om zo grote prijsstijgingen en schommelingen te voorkomen. 

Toekomstbeeld

Maar hoe ziet het toekomstbeeld van de energieleverancier er nu eigenlijk uit in en na deze onzekere tijd. De verwachting is dat zeker tot in 2022 de hoge gasprijzen aanhouden. Dit betekent dat energieleveranciers wie goedkoop gas contracten hebben vast laten leggen zich in zwaar weer bevinden.

Juist nu is het cruciaal om uw debiteurenstand zo laag mogelijk te houden, maar hoe doet u dit? Enkele voorbeelden om uw debiteurenstanden zo laag mogelijk te houden zijn: het persoonlijk contact met uw debiteuren onderhouden, het treffen van betaalregelingen en een structurele aanpak. Deze stappen zijn essentieel om uw debiteurenstand laag te houden. Natuurlijk begrijpen we als geen ander dat deze aanpak veel tijd, ‘energie’ en kennis vereist, wanneer u beseft dat het beheersen van uw debiteurenstanden niet vlekkeloos verloopt, is het wellicht een goed idee om uw debiteurenbeheer uit te besteden.